Mission
Statement
Achivements
  Organisation
Statute
Structure
  Membership
Membership List
Board of Directors
Join
  News
Daily newsletter
Press Releases
  White book
  Events
  Coalitia
 


Forumul Economic Roman:
Comunitatea de afaceri cere masuri concrete de relansare economica


Bucuresti, 5 Octombrie 2009: Camera de Comert Americana în România (AmCham Romania), Camera de Comert Britanica Româna (BRCC), Consiliul Investitorilor Straini (FIC) si Camera de Comert si Industrie Româno-Germana (CCIRG) au solicitat autoritatilor actiuni concrete de relansare economica în cadrul evenimentului Forumul Economic Român, organizat în data de 5 octombrie la Bucuresti.

Cu acest prilej, asociatiile de afaceri - reunind peste 1.100 de companii ce activeaza în România - au evidentiat necesitatea derularii unor consultari structurate între autoritati si comunitatea de afaceri, si au semnalat principalele îngrijorari, precum si solutiile aferente agreate de companii, indiferent de tara de origine.

În cadrul Formului Economic Român asociatiile de afaceri recomandat autoritatilor române sa ia masuri imediate pentru relansarea economica. Principalele recomandari vizeaza:

  • Depasirea crizei si relansarea economica în domenii cu domenii cu cel mai mare potential de crestere si alocarea resurselor necesare. AmCham, BRCC, FIC si CCIRG sunt de opinie ca domeniile prioritare ar trebui sa fie: energia, agricultura, tehnologia comunicatiilor si informatiei.
  • Reforma sistemului educational astfel încât sa îndeplineasca cerintele pietei muncii, si sa asigure o productivitate a muncii ridicata.
  • Asistenta pentru IMM-uri prin facilitarea accesului la expertiza (guvernamentala si privata) si finantare din fonduri europene si interne, garantarea stabilitatii prin planificare pe termen mediu si lung.
  • Achizitii publice transparente si profesioniste, precum si proceduri îmbunatatite de solutionare a contestatiilor.
  • Sistematizarea mecanismelor de finantare.

Prin intermediul evenimentului Forumul Economic Român, reprezentantii comunitatii de afaceri au propus consultarea si implicarea mediului privat în procesul de elaborare a legislatiei care influenteaza mediul economic si social. De asemenea, au reiterat importanta adoptarii unor masuri sustenabile, transparente si previziibile, care sa vizeze peformanta economica si nu ciclurile electorale, si a unor masuri de crestere a competitivitatii României, pentru pastrarea si atragerea de investitori directi, cu atât mai mult cu cât atractivitatea economica a României este afectata de criza financiara.

În mod concret, asociatiile de afaceri au propus crearea unui consiliu economic consultativ-apolitic, non-executiv pe lânga Presedentia României, un for consultativ format din reprezentanti ai mediului de afaceri din România, pentru a fi consultat asupra masurilor economice de impact, a evalua si propune politici economice.

Asociatiile de afaceri au exprimat cu acest prilej disponibilitatea pentru derularea unui dialog constructiv cu autoritatile, oferind acestora experienta membrilor sai acumulata în mediul economic international, comunitar si local.


Despre organizatori:

Camera de Comert Americana în România - www.amcham.ro

Camera de Comert Americana în Romania (AmCham Romania) este o organizatie apolitica si non-profit fondata în 1993 de investitori americani. În prezent AmCham Romania are peste 300 de membri - companii americane, internationale si locale, reprezentând investitii de peste 10 miliarde USD si mai mult de 150.000 de locuri de munca create. AmCham Romania este afiliata la Camera de Comert a SUA si membra a Consiliului European al Camerelor de Comert Americane. AmCham Romania este ferm angajata în asistarea membrilor sai în identificarea problemelor cu care se confrunta mediul de afaceri, si promovarea solutiilor recomandate de comunitatea de afaceri la nivelul autoritatilor române. Membrii AmCham Romania sunt invitati sa contribuie activ prin oferirea experientei lor în domenii precum: fiscalitate, concurenta, ajutor de stat si accesul pe piata unica, energie, mediu, educatie, piata muncii, sanatate, IT, achizitii publice, în cadrul grupurilor de lucru special stabilite în acest sens.

Camera de Comert Britanica Româna - www.brcconline.eu

Camera de Comert Britanica Româna este o organizatie non profit, înfiintata în 1998. Este o firma britanica, limitata prin garantie, permanent prezenta în Londra si în Bucuresti. Este detinuta de membrii sai si desfasoara activitati pentru membrii Camerei. Misiunea sa este de a-si folosi birourile si activitatile pentru a creste volumul activitatilor de afaceri între Marea Britanie si România. De asemenea, desfasoara activitati pentru cresterea investitiilor si pentru dezvoltarea relatiilor sociale si culturale. De la înfiintarea sa acum 10 ani, BRCC si-a construit o reputatie deosebita pentru serviciile si activitatea pe care o desfasoara si, în prezent, se numara printre organizatiile cele mai reprezentative în domeniu care activeaza în mediul de afaceri. BRCC este perceputa ca o voce importanta atât pentru membrii sai cât si pentru întreaga comunitate de afaceri cu interese în Marea Britanie si în România.

Foreign Investors Council (FIC) - www.fic.ro

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) este asociatia celor mai importanti investitori straini din România. FIC a fost înfiintat în 1997 când si-a început activitatea în mod oficial cu 26 de companii membre. FIC are în prezent aproximativ 110 companii membre ale caror investitii cumulate în România reprezinta aproape doua treimi din totalul investitiilor straine directe realizate din 1990. Componenta FIC include companii multinationale care furnizeaza economiei românesti o varietate de bunuri si servicii. Companiile membre FIC considera ca dialogul dintre factorii de decizie politica si investitori sta la baza îmbunatatirii climatului investitional, stimulând în acelasi timp dezvoltarea economiei românesti. FIC este în masura sa aduca o contributie constructiva factorilor de decizie politica data fiind componenta sa, atât datorita experientei lor internationale, cât si investitiilor substantiale ale acestora în România. Managementul cmpaniilor membre îsi dedica timpul individual sau în grupuri de lucru, propunând solutii factorilor de decizie. FIC a publicat sase "Carti Albe", în care, pe baza cercetarilor si dezbaterilor membrilor nostri, a propus îmbunatatiri detaliate pe care le considera necesare pentru climatul de afaceri si investitional.

Camera de Comert si Industrie Româno-Germana www.ahkrumaenien.ro

Camera de Comert si Industrie Româno-Germana cu cei peste 550 de membri este una dintre cele mai mari organizatii economice bilaterale din România. Camera de Comert si Industrie Româno-Germana a fost înfiintata în data de 7 august 2002, fiind promotorul dezvoltarii relatiilor economice dintre cele doua state. Principalele servicii oferite sunt:
Consiliere: Analize de piata, intermediere contacte de afaceri, amplasament investitional si recrutare de personal
Camera sustine si promoveaza întreprinderile mici si mijlocii din România si Germania, pentru ca acestea sa poata patrunde mai usor pe piata germana, respectiv pe cea româneasca.
Serviciile Camerei sunt orientate spre interesele întreprinzatorilor: achizitie - vânzare - investitie.
Traininguri, seminarii si formare profesionala
Camera organizeaza seminarii adresate atât angajatilor români dar si celor germani din cadrul firmelor membre din middle-management si peste acest nivel. De asemenea elaboreaza concepte de calificare a personalului.
Networking
Întâlnirile lunare ale membrilor, Sarbatoarea Verii si Receptia de Anul Nou, mesele rotunde si serile informative pe diverse teme reunesc membrii Camerei, fiind ocazii excelente pentru stabilirea de noi contacte, dezvoltarea relatiilor între firme, sustinerea propriei afaceri si schimbul de experiente.
Lobby
Ca platforma de lobby si comunicare Camera de Comert Româno-Germana reprezinta interesele economice ale membrilor în relatiile cu reprezentantii diferitelor departamente si agentii guvernamentale, autoritati publice si alte institutii.


 top

 
TOPICS

The Foreign Investors Council supports the new Fiscal Code while considering its sustainability of utmost importance
 

Consiliul Investitorilor Straini sustine proiectul noului Cod Fiscal si considera ca viabilitatea lui este foarte importanta
 

24 de studenti si medici tineri au participat la cursurile MedClass, sustinute de Consiliul Investitorilor Straini
 

The FIC's Board of Directors elected its new executive management
 

Comitetul Director al FIC a ales noua conducere executiva
 

The Foreign Investors Council emphasizes the need to foster investments in the romanian energy sector
 

Consiliul investitorilor straini subliniaza necesitatea promovarii investitiilor în sectorul energiei din România
 

The tenth edition of the FIC White Book: Regaining Momentumia
 

Cea de-a zecea editie a Cartii Albe: Reconstruirea Increderii
 

12 experts in communication, ethics and management offers courses free of charge to Medical students and young physicians of Romania
 

12 experti in comunicare, etica si management le ofera cursuri gratuite studentilor la Medicina si tinerilor medici din Romania
 

Press Release - FIC Business Sentiment Index - April 2015_EN
 

FIC Business Sentiment Index - April 2015_RO
 

Propuneri prioritare FIC - AmCham de modificare a proiectelor de Cod fiscal si Cod de procedura fiscala
 

AmCham Romania si FIC saluta lansarea în consultare publica a proiectului de rescriere a Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala
(25.02.2015)

 

AmCham Romania and FIC welcome the public consultation on the draft Fiscal Code and Fiscal Procedural Code
(25.02.2015)

 

The Foreign Investors Council (FIC) - Event on the better functioning of public institutions
(17.12.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) despre imbunatatirea activitatii institutiilor publice
(17.12.2014)

 

The Foreign Investors Council (FIC) - Business Sentiment Index
(09.10.2014)

 

The tax on special constructions will have a significant adverse impact on Romanian business environment
(21.05.2014)

 

Impozitul pe constructii speciale va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului de afaceri din Romania
(21.05.2014)

 

The Foreign Investors Council presented the results of a survey among SMEs in Prahova County
(13.05.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini - FIC a prezentat rezultatele unui studiu în rândul IMM-urilor din judetul Prahova
(13.05.2014)

 

The Foreign Investors Council (FIC) unveils its key proposals regarding Romania’s Energy Strategy
(08.05.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini - FIC a prezentat propunerile membrilor sai privind noua Strategie Energetica a României
(08.05.2014)

 

The Foreign Investors Council (FIC) - Transparency and Predictability of the Legislative Act
(25.02.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) despre transparenta si predictibilitatea actului legislativ
(25.02.2014)

 

Foreign Investors Council (FIC) in dialogue about the measures for supporting the economic growth
(13.02.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) in dialog despre masurile de sprijinire a cresterii economice
(13.02.2014)

 

Campania "De profesie: medic in Romania" a castigat Premiul European pentru Excelenta, la cea mai prestigioasa competitie europeana de comunicare
(16.12.2013)

 

The approval of new taxes should be conditioned by a proper impact assessment and thorough consultation with the business environment
(11.11.2013)

 

Introducerea de noi taxe trebuie conditionata de analiza de impact si de consultarea cu mediul de afaceri
(11.11.2013)

 

Business Environment Calls for an Efficient Insolvency Regime (English version)
(06.11.2013)

 

Mediul de afaceri solicita un regim al insolventei eficient, transparent si predictibil (Romanian version)
(06.11.2013)

 

Romania in infringement (Romanian version)
(10.10.2013)

 

Romania in infringement (English version)
(10.10.2013)

 

FIC si AmCham atrag atentia asupra efectelor generate de unele masuri fiscale
(01.10.2013)

 

FIC and Amcham underscore the effects of several fiscal measures, 1 October 2013
(01.10.2013)

 

The FIC's Board of Directors elected the new executive management
(13.06.2013)

 

Comitetul Director al FIC a ales noua conducere executiva
(12.06.2013)

 

FIC has a new Board
(15.05.2013)

 

FIC are un nou Comitet Director
(15.05.2013)

 

The foreign investors council underlines the need to foster energy efficiency in Romania.
(26.04.2013)

 

Consiliul investitiorilor straini: eficienta energetica trebuie sprijinita.
(26.04.2013)

 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) in dialog despre stimularea absorbtiei fondurilor europene pentru investitii in infrastructura prin imbunatatirea sistemului de achizitii publice din Romania
(14.03.2013)

 

Foreign Investors Council (FIC) in Dialogue about Stimulation of Absorption of European Funds for Investment in Infrastructure by Improving Public Procurement System in Romania
(14.03.2013)
 

Foreign Investors Council (FIC) in Dialogue about Taxation and Future Developments
(07.03.2013)
 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) in dialog despre fiscalitate si evolutiile viitoare
(07.03.2013)
 

The Foreign Investors Council (FIC) is concerned about the recent evolutions on the political scene of Romania
(09.07.2012)
 

The FIC's Board of Directors elected the new executive management
(13.06.2012)
 

Consiliul Investitorilor Straini sublinieaza necesitatea promovarii investitiilor in sectorul energiei din Romania
(07.05.2012)
 

The Foreign Investors Council emphasizes the need to foster investments in the romanian energy sector
(07.05.2012)
 

Consiliul Investitorilor Straini despre problemele din Infrastructura
(28.03.2012)
 

Institutiile publice ar putea deveni motor de crestere economica
(14.03.2012)
 

Public Institutions May Become the Driver for Economic Growth
(14.03.2012)
 

Foreign Investors Council Supporting Small and Medium-Sized Enterprises
(07.02.2012)
 

Consiliul Investitorilor Straini lanseaza Cartea Alba si bilantul Programului de Crestere Economica
(19.10.2011)
 

AmCham Romania si CIS pledeaza pentru modernizarea, rescrierea si actualizarea legislatiei fiscale
(13.09.2011)
 

AmCham Romania and FIC Call for a Modern, Re-written and Updated Fiscal Legislation
(13.09.2011)
 

The FIC's Board of Directors elected the new executive management
(14.06.2011)
 

5 miliarde de euro in 3 ani - Potentialul de investitii al industriei romanesti de energie regenerabila
(23.03.2011)
 

5 billion Euros in 3 years - The investment potential of the Romanian renewable industry
(23.03.2011)
 

Consiliul Investitorilor Straini sprijina eforturile autoritatilor române În ceea ce priveste adaptarea legislatiei care guverneaza piata fortei de munca la conditiile economice actuale.
(08.12.2010)
 

Consiliul Investitorilor Straini a prezentat "Actiunile Prioritare pentru Repornirea Economiei" la Conferinta Regionala Financiara si de Investitii pentru Sud-Estul Europei.
(21.10.2010)
 

VAT rise should be followed by stimulus package to promote investment
(30.06.2010)
 

Cresterea TVA ar trebui sa fie urmata de un pachet de stimulente pentru promovarea investitiilor
(30.06.2010)
 

Foreign Investors Council Has a New Executive Team
(15.06.2010)
 

Consiliul Investitorilor Straini a ales un grup reputabil de presedinti de companii in Comitetul de directie
(18.05.2010)
 

The Foreign Investors Council elected a compelling group of CEOs as Board of Directors
(18.05.2010)
 

Investitorii straini despre mediul de afaceri romanesc
(12.05.2010)
 

Foreign Investors regarding the Romanian Business Environment
(12.05.2010)
 

PRESS RELEASE
(19.11.2009)
 

Investments in Renewable Energy - a Priority for the Foreign Investors Council
(19.11.2009)
 

The priority for the Foreign Investors Council, fiscal stability
 

Stabilitatea fiscala este o prioriate pentru Consiliul Investitorilor Straini
 

Romanian Economic Forum: The business community requests concrete measures for economic recovery
 

Forumul Economic Roman: Comunitatea de afaceri cere masuri concrete de relansare economica
 

The Foreign Investors Council Elects its Executive Officers
 

Consiliul Investitorilor Straini Îsi alege noua echipa Executiva
 

The Foreign Investors Council Elects its Executive Officers
(09.06.2008)
 

Noua echipa executiva a Consiliului Investitorilor Straini (FIC)
(09.06.2008)
 

Twelfth Anniversary of the Foreign Investors Council
(22.05.2008)
 

The Foreign Investors Council Celebrates its 11th Anniversary
 

FIC - Presidents of multinationals on Romania's accession to the European Union on January 1st, 2007
 

The Foreign Investors Council on the Draft Investment Law
6.09.2006
 

The Foreign Investors Council Elects a New Board of Directors - english
04.05. 2006
 
Consiliul Investitorilor Straini alege un nou Consiliu Director - romana
04.05. 2006
 
The Foreign Investors Council and the Labour Code
01.07. 2005
 
The Foreign Investors Council Elects a New Board of Directors
13.05. 2005
 
The Foreign Investors Council welcomes the findings of the EC report regarding Romania
09.10. 2004
 
The Fiscal Environment for 2005 is designed to attract FD
18.06. 2004
 
The Foreign Investors Council Believes the New Law on Capital Markets is a Decisive Step Forward
(20.05.2004)
 
The Government of Romania met with Top European Industrialists and members of the Foreign Investors Council
(16.01.2004)

 
The Foreign Investors Council, the European Roundtable of Industrialists and the Government of Romania to Discuss EU Accession Progress
(20.10.2003)

 
The Foreign Investors Council and the European Roundtable of Industrialists together with the Government of Romania will jointly assess the progress towards a functional market economy
(30.07.2003)

 
The Foreign Investors Council Meets with Delegated Minister Sarbu to Discuss the Labor Code
(21.07.2003)

 
Romania's Foreign Investors Council welcome the Government decision...
(14.10.2002)
 
A new Board Team elected by the Foreign Investors Council
(01.07.2002)

 
The Foreign Investors Council presents its latest...
(17.06.2002)

 

 

 
 
   Useful Links    Terms & Conditions     Privacy policy    Site Map    Contact
  ©2003 Foreign Investors Council
Maintained by Datagram