Mission
Statement
Achivements
  Organisation
Statute
Structure
  Membership
Membership List
Board of Directors
Join
  News
Daily newsletter
Press Releases
  White book
  Events
  Coalitia
 


Consiliul Investitorilor Straini lanseaza Cartea Alba si bilantul Programului de Crestere Economica


Bucuresti, 19 octombrie: Consiliul Investitorilor Straini (FIC) lanseaza Cartea Alba, editia 2011. Documentul prezinta o analiza generala, cuprinzatoare, a climatului investitional din Romania, precum si o serie de recomandari specifice pentru imbunatatirea mediului de afaceri. Cartea Alba abordeaza situatia macroeconomica si alte 11 domenii considerate prioritare, precum fiscalitate, energie, agricultura si mediu, piata muncii, fonduri europene, sistemul juridic, infrastructura sau guvernanta corporativa.

Presedintele Consiliului Director, Steven van Groningen, afirma ca "publicarea Cartii Albe este o dovada a preocuparii principalilor investitori pentru crearea unui climat mai bun in Romania. Documentul este si va continua sa fie obiectul discutiilor cu autoritatile publice pentru a gasi cele mai bune cai de aplicare a recomandarilor".

Recomandrile FIC se refera, printre altele, la:

 • Masuri generale pentru stimularea investitiilor: introducerea legii holdingurilor; readucerea cotei standard de TVA la 19%; scutirea totala de la plata impozitului pe profitul reinvestit; reducerea contributiilor de asigurari sociale.
 • Actiuni imediate in ceea ce priveste responsabilizarea sistemului judiciar, caracterul uniform al jurisprudentei, consolidarea capacitatii de combatere a coruptiei.
 • Reducerea cheltuielilor bugetare si cresterea veniturilor prin reducerea evaziunii fiscale; cresterea standardelor de calitate in administratia publica.
 • Masuri urgente in sectorul energetic, in domenii precum: liberalizarea pietei si integrarea cu sistemele energetice ale Europei; sprijinirea eficienta a energiei regenerabile; independenta Autoritatii de Reglementare.
 • Concentrarea eforturilor pentru absorbtia fondurilor europene: alocare de resurse bugetare pentru cofinantarea programelor; asigurarea de personal suficient in institutiile care se ocupa de absorbtia fondurilor; un sistem de management bazat pe performanta.
 • O ordine clara a prioritatilor in ceea ce priveste investitiile publice si concentrarea pe derularea unor proiecte de investitii in infrastructura prin parteneriate public-private (PPP).

Consiliul Investitorilor Straini a prezentat, de asemenea, si bilantul Programului de Crestere Economica, lansat in octombrie 2010. Programul a propus un total de 80 de masuri, concentrate in zece domenii majore de interventie si a indicat 12 prioritati menite sa readuca economia romaneasca intr-o zona de crestere, dupa doi ani de recesiune.

La un an de la prezentarea Programului, Guvernul a adoptat decizii importante in ceea ce priveste 11 dintre masurile propuse, multe dintre acestea fiind printre cele prioritare. Acestea sunt:

 1. Introducerea unui sistem eficient de gestionare a arieratelor
 2. Pornirea Programului Prima Casa 4.
 3. Continuarea acordului cu FMI in perioada 2011-2012, pentru a consolida stabilizarea fiscala
 4. Reducerea rezervelor minime obligatorii: rezerva pentru depozitele in valuta a fost redusa de la 25% la 20%.
 5. Reducerea penalitatilor pentru platile datorate bugetelor publice.
 6. Crearea de facilitati de creditare pentru IMM: incepand din septembrie 2011, companiile mici pot accesa garantii de stat pentru credite
 7. Exinderea programulu de casare de autovehicule (Rabla) pentru ca voucherele sa poata fi folosite pentru alte tipuri de active: programul a fost extins in agricultura, pentru tractoare si alte mijloace de transport.
 8. Prioritizarea investitiilor publice si definirea proiectelor prioritare de infrastructura energetica si de transport si demararea implementarii lor.
 9. Centralizarea, intr-o singura entitate, a managementului si cooronarii procesului de absorbtie a fondurilor UE: in semprembrie 2011, Leonard Orban a fost numit Ministru al Afacerilor Europene.
 10. Evaluarea la jumatatea perioadei 2007 - 2013 a performantei POS-urilor in atragerea fondurilor si realocarea in perioada urmatore catre cele care au performat mai bine.
 11. Ajustarea legislatiei muncii in sensul flexibilizarii pentru cresterea competitivitatii pietei muncii in Romania

Mariana Gheorghe, presedinte al Consiliului Director in mandatul anterior si actualmente membru al Consiliului, afirma ca "rezultatele Programului ne dau incredere ca dialogul intre mediul public si cel privat poate produce rezultate concrete si poate imbunatati semnificativ climatul pentru investitori. Vom continua sa lucram cu autoritatile pentru a sprijini aplicarea masurilor necesare pentru economie".

Obiectivele FIC pentru perioada urmatoare se concentreaza catre continuarea Programului de Crestere Economica; promovarea acelor masuri si initiative care pot contribui la crearea unui mediu mai competitiv si atractiv pentru investitiile straine; largirea si imbunatatirea in continuare a dialogului cu partenerii din alte organizatii si cu factorii de decizie; promovarea de bune practici din alte tari ale Uniunii Europene.

Cartea Alba este disponibila, in versiune bilingva, pe site-ul Consiliului Investitorilor Straini, www.fic.ro.
Pentru informatii suplimentare, va rugam sa contactati biroul FIC la office@fic.ro sau 021 222 19 31.


 top

 
TOPICS

The Foreign Investors Council supports the new Fiscal Code while considering its sustainability of utmost importance
 

Consiliul Investitorilor Straini sustine proiectul noului Cod Fiscal si considera ca viabilitatea lui este foarte importanta
 

24 de studenti si medici tineri au participat la cursurile MedClass, sustinute de Consiliul Investitorilor Straini
 

The FIC's Board of Directors elected its new executive management
 

Comitetul Director al FIC a ales noua conducere executiva
 

The Foreign Investors Council emphasizes the need to foster investments in the romanian energy sector
 

Consiliul investitorilor straini subliniaza necesitatea promovarii investitiilor în sectorul energiei din România
 

The tenth edition of the FIC White Book: Regaining Momentumia
 

Cea de-a zecea editie a Cartii Albe: Reconstruirea Increderii
 

12 experts in communication, ethics and management offers courses free of charge to Medical students and young physicians of Romania
 

12 experti in comunicare, etica si management le ofera cursuri gratuite studentilor la Medicina si tinerilor medici din Romania
 

Press Release - FIC Business Sentiment Index - April 2015_EN
 

FIC Business Sentiment Index - April 2015_RO
 

Propuneri prioritare FIC - AmCham de modificare a proiectelor de Cod fiscal si Cod de procedura fiscala
 

AmCham Romania si FIC saluta lansarea în consultare publica a proiectului de rescriere a Codului Fiscal si a Codului de Procedura Fiscala
(25.02.2015)

 

AmCham Romania and FIC welcome the public consultation on the draft Fiscal Code and Fiscal Procedural Code
(25.02.2015)

 

The Foreign Investors Council (FIC) - Event on the better functioning of public institutions
(17.12.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) despre imbunatatirea activitatii institutiilor publice
(17.12.2014)

 

The Foreign Investors Council (FIC) - Business Sentiment Index
(09.10.2014)

 

The tax on special constructions will have a significant adverse impact on Romanian business environment
(21.05.2014)

 

Impozitul pe constructii speciale va avea un impact negativ semnificativ asupra mediului de afaceri din Romania
(21.05.2014)

 

The Foreign Investors Council presented the results of a survey among SMEs in Prahova County
(13.05.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini - FIC a prezentat rezultatele unui studiu în rândul IMM-urilor din judetul Prahova
(13.05.2014)

 

The Foreign Investors Council (FIC) unveils its key proposals regarding Romania’s Energy Strategy
(08.05.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini - FIC a prezentat propunerile membrilor sai privind noua Strategie Energetica a României
(08.05.2014)

 

The Foreign Investors Council (FIC) - Transparency and Predictability of the Legislative Act
(25.02.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) despre transparenta si predictibilitatea actului legislativ
(25.02.2014)

 

Foreign Investors Council (FIC) in dialogue about the measures for supporting the economic growth
(13.02.2014)

 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) in dialog despre masurile de sprijinire a cresterii economice
(13.02.2014)

 

Campania "De profesie: medic in Romania" a castigat Premiul European pentru Excelenta, la cea mai prestigioasa competitie europeana de comunicare
(16.12.2013)

 

The approval of new taxes should be conditioned by a proper impact assessment and thorough consultation with the business environment
(11.11.2013)

 

Introducerea de noi taxe trebuie conditionata de analiza de impact si de consultarea cu mediul de afaceri
(11.11.2013)

 

Business Environment Calls for an Efficient Insolvency Regime (English version)
(06.11.2013)

 

Mediul de afaceri solicita un regim al insolventei eficient, transparent si predictibil (Romanian version)
(06.11.2013)

 

Romania in infringement (Romanian version)
(10.10.2013)

 

Romania in infringement (English version)
(10.10.2013)

 

FIC si AmCham atrag atentia asupra efectelor generate de unele masuri fiscale
(01.10.2013)

 

FIC and Amcham underscore the effects of several fiscal measures, 1 October 2013
(01.10.2013)

 

The FIC's Board of Directors elected the new executive management
(13.06.2013)

 

Comitetul Director al FIC a ales noua conducere executiva
(12.06.2013)

 

FIC has a new Board
(15.05.2013)

 

FIC are un nou Comitet Director
(15.05.2013)

 

The foreign investors council underlines the need to foster energy efficiency in Romania.
(26.04.2013)

 

Consiliul investitiorilor straini: eficienta energetica trebuie sprijinita.
(26.04.2013)

 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) in dialog despre stimularea absorbtiei fondurilor europene pentru investitii in infrastructura prin imbunatatirea sistemului de achizitii publice din Romania
(14.03.2013)

 

Foreign Investors Council (FIC) in Dialogue about Stimulation of Absorption of European Funds for Investment in Infrastructure by Improving Public Procurement System in Romania
(14.03.2013)
 

Foreign Investors Council (FIC) in Dialogue about Taxation and Future Developments
(07.03.2013)
 

Consiliul Investitorilor Straini (FIC) in dialog despre fiscalitate si evolutiile viitoare
(07.03.2013)
 

The Foreign Investors Council (FIC) is concerned about the recent evolutions on the political scene of Romania
(09.07.2012)
 

The FIC's Board of Directors elected the new executive management
(13.06.2012)
 

Consiliul Investitorilor Straini sublinieaza necesitatea promovarii investitiilor in sectorul energiei din Romania
(07.05.2012)
 

The Foreign Investors Council emphasizes the need to foster investments in the romanian energy sector
(07.05.2012)
 

Consiliul Investitorilor Straini despre problemele din Infrastructura
(28.03.2012)
 

Institutiile publice ar putea deveni motor de crestere economica
(14.03.2012)
 

Public Institutions May Become the Driver for Economic Growth
(14.03.2012)
 

Foreign Investors Council Supporting Small and Medium-Sized Enterprises
(07.02.2012)
 

Consiliul Investitorilor Straini lanseaza Cartea Alba si bilantul Programului de Crestere Economica
(19.10.2011)
 

AmCham Romania si CIS pledeaza pentru modernizarea, rescrierea si actualizarea legislatiei fiscale
(13.09.2011)
 

AmCham Romania and FIC Call for a Modern, Re-written and Updated Fiscal Legislation
(13.09.2011)
 

The FIC's Board of Directors elected the new executive management
(14.06.2011)
 

5 miliarde de euro in 3 ani - Potentialul de investitii al industriei romanesti de energie regenerabila
(23.03.2011)
 

5 billion Euros in 3 years - The investment potential of the Romanian renewable industry
(23.03.2011)
 

Consiliul Investitorilor Straini sprijina eforturile autoritatilor române În ceea ce priveste adaptarea legislatiei care guverneaza piata fortei de munca la conditiile economice actuale.
(08.12.2010)
 

Consiliul Investitorilor Straini a prezentat "Actiunile Prioritare pentru Repornirea Economiei" la Conferinta Regionala Financiara si de Investitii pentru Sud-Estul Europei.
(21.10.2010)
 

VAT rise should be followed by stimulus package to promote investment
(30.06.2010)
 

Cresterea TVA ar trebui sa fie urmata de un pachet de stimulente pentru promovarea investitiilor
(30.06.2010)
 

Foreign Investors Council Has a New Executive Team
(15.06.2010)
 

Consiliul Investitorilor Straini a ales un grup reputabil de presedinti de companii in Comitetul de directie
(18.05.2010)
 

The Foreign Investors Council elected a compelling group of CEOs as Board of Directors
(18.05.2010)
 

Investitorii straini despre mediul de afaceri romanesc
(12.05.2010)
 

Foreign Investors regarding the Romanian Business Environment
(12.05.2010)
 

PRESS RELEASE
(19.11.2009)
 

Investments in Renewable Energy - a Priority for the Foreign Investors Council
(19.11.2009)
 

The priority for the Foreign Investors Council, fiscal stability
 

Stabilitatea fiscala este o prioriate pentru Consiliul Investitorilor Straini
 

Romanian Economic Forum: The business community requests concrete measures for economic recovery
 

Forumul Economic Roman: Comunitatea de afaceri cere masuri concrete de relansare economica
 

The Foreign Investors Council Elects its Executive Officers
 

Consiliul Investitorilor Straini Îsi alege noua echipa Executiva
 

The Foreign Investors Council Elects its Executive Officers
(09.06.2008)
 

Noua echipa executiva a Consiliului Investitorilor Straini (FIC)
(09.06.2008)
 

Twelfth Anniversary of the Foreign Investors Council
(22.05.2008)
 

The Foreign Investors Council Celebrates its 11th Anniversary
 

FIC - Presidents of multinationals on Romania's accession to the European Union on January 1st, 2007
 

The Foreign Investors Council on the Draft Investment Law
6.09.2006
 

The Foreign Investors Council Elects a New Board of Directors - english
04.05. 2006
 
Consiliul Investitorilor Straini alege un nou Consiliu Director - romana
04.05. 2006
 
The Foreign Investors Council and the Labour Code
01.07. 2005
 
The Foreign Investors Council Elects a New Board of Directors
13.05. 2005
 
The Foreign Investors Council welcomes the findings of the EC report regarding Romania
09.10. 2004
 
The Fiscal Environment for 2005 is designed to attract FD
18.06. 2004
 
The Foreign Investors Council Believes the New Law on Capital Markets is a Decisive Step Forward
(20.05.2004)
 
The Government of Romania met with Top European Industrialists and members of the Foreign Investors Council
(16.01.2004)

 
The Foreign Investors Council, the European Roundtable of Industrialists and the Government of Romania to Discuss EU Accession Progress
(20.10.2003)

 
The Foreign Investors Council and the European Roundtable of Industrialists together with the Government of Romania will jointly assess the progress towards a functional market economy
(30.07.2003)

 
The Foreign Investors Council Meets with Delegated Minister Sarbu to Discuss the Labor Code
(21.07.2003)

 
Romania's Foreign Investors Council welcome the Government decision...
(14.10.2002)
 
A new Board Team elected by the Foreign Investors Council
(01.07.2002)

 
The Foreign Investors Council presents its latest...
(17.06.2002)

 

 

 
 
   Useful Links    Terms & Conditions     Privacy policy    Site Map    Contact
  ©2003 Foreign Investors Council
Maintained by Datagram