• FIC exprimă îngrijorarea membrilor săi cu privire la lipsa de transparență și de dialog în elaborarea unor posibile schimbări importante în legislația fiscală
 • FIC expresses the concern of its members on the lack of transparency and dialogue in drafting possible major changes in tax legislation
 • The perception of the business environment – FIC Business Sentiment Index, autumn edition
 • Percepția mediului de afaceri – FIC Business Sentiment Index, ediția de toamnă
 • Foreign Investors Council (FIC): A new leadership same commitment for sustainable growth
 • Consiliul Investitorilor Străini (FIC) - Noua conducere executivă, aceeași viziune pentru dezvoltare
 • Viziunea conducerii Consiliului Investitorilor Străini pentru mandatul 2021 – 2022
 • The Foreign Investors Council leadership’s vision for the 2021 – 2022 mandate
 • The perception of FIC members regarding the Romanian business environment confirmed by the economic forecast of the European Commission
 • Percepția membrilor FIC privind mediul de afaceri din România confirmată de previziunile economice ale Comisiei Europene
 • FIC and ASE event: "Report on Foreign Direct Investment in Romania"
 • Evenimentul FIC și ASE: ”Raportul privind Investițiile Străine Directe în România”
 • FIC has finalized the second edition of the project dedicated to trainings for medical staff in management positions in Romanian hospitals
 • FIC a încheiat cea de-a doua ediție a proiectului dedicat formării personalului medical din funcții de conducere din spitalele din România
 • FIC lansează astăzi, 11 martie 2021, cea de-a doua ediție a proiectului “Lideri pentru Excelență în Sănătate"
 • FIC launches today, March 11, 2021, the second edition of the project Leaders for Excellence in Healthcare
 • Investițiile, butonul ce poate reporni economia
 • Investments, the trigger that can restart the economy
 • Conclusions of the Foreign Direct Investment Report – FIC and ASE 2020
 • Concluziile Raportului privind investițiile străine – FIC și ASE 2020