• Proposed solutions of the business environment for waste management challenges
 • Propunerile de soluții ale mediului de afaceri pentru provocările din domeniul gestionării deșeurilor
 • FIC has finalized the third edition of the project dedicated to trainings for medical staff in management positions in Romanian hospitals
 • FIC a încheiat cea de-a treia ediție a proiectului dedicat formării personalului medical din funcții de conducere din spitalele din România
 • FIC - partner in finding the most effective solutions and measures to attract foreign direct investments
 • FIC - partener în găsirea celor mai eficiente soluții și măsuri pentru atragerea investițiilor străine directe
 • Perception of the business environment - FIC Business Sentiment Index
 • Percepția mediului de afaceri – FIC Business Sentiment Index
 • România, cum vrei să arate viitorul tău? vaurma.ro
 • Romania, what does your future look like? vaurma.ro
 • Foreign Investors Council (FIC) – The Board of Directors follows the same vision for sustainable development
 • Consiliul Investitorilor Străini (FIC) - Comitetul Director continuă aceeași viziune pentru dezvoltare durabilă
 • The taxes paid by the FIC member companies have a significant direct contribution to supporting the State budget
 • Taxele și impozitele plătite de companiile membre FIC au o contribuție directă semnificativă la susținerea bugetului de stat
 • Perception of the business environment - FIC Business Sentiment Index
 • Percepția mediului de afaceri – FIC Business Sentiment Index
 • FIC position on the new rules for the business environment
 • Poziția FIC cu privire la noile reguli pentru mediul de afaceri
 • Forumul pentru investiții: dialog între investitori și Guvernul României
 • Forum on investments: Dialogue between Investors and the Romania Government