News

Press Release

FIC - partener în găsirea celor mai eficiente soluții și măsuri pentru atragerea investițiilor străine directe

Consiliul Investitorilor Străini (FIC) este un partener constant pentru Guvernul României în găsirea celor mai eficiente soluții și măsuri pentru atragerea investițiilor străine directe (ISD).

Atragerea de noi ISD, dar și stimularea investițiilor deja prezente în România reprezintă o soluție pentru a stabiliza și a crește constant economia. Atragerea și menținerea investițiilor nu necesită resurse financiare semnificative din partea sectorului public, evitând astfel să devină o povară pentru buget. În plus, activitatea economică apărută ca efect al acestor investiții va genera venituri adiționale la buget în viitor. Aportul ISD în economia României are ramificații multiple: pe lângă impactul direct evidențiat de valoarea adăugată brută sau de numărul de angajați, există și alte efecte, cum ar fi impactul transferului de know-how și tehnologie asupra productivității.

În cadrul evenimentului FIC de lansare a ediției din 2022 a proiectului Va Urma, liderii din domeniul economic, împreună cu Prim-ministrul României, domnul Nicolae Ciucă, membrii ai Guvernului și Parlamentului, ai instituțiilor internaționale au setat câteva direcții de țară pentru dezvoltarea economică și socială. Printre măsurile principale s-au numărat: definirea unei strategii pe termen lung pentru atragerea investitorilor străini în România cu accent pe sectoarele cu valoare mare adăugată și cu avantaj competitiv (capital uman, resurse naturale) și promovarea investițiilor străine în România și cele autohtone în afara țării prin înființarea unei agenții sub coordonarea Primului ministru.

FIC salută adoptarea și publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ prin care este înființată Agenția Română pentru Investiții și Comerț Exterior în subordinea Guvernului și coordonarea Primului ministru. Acesta reprezintă un prim pas în alinierea României la bunele practici europene pentru atragerea investițiilor străine prin crearea unui organism dedicat pentru promovarea investițiilor („un ghișeu unic”) al cărui obiectiv principal este încurajarea investițiilor în România prin companii cu capital străin și stimularea comerțului.

O astfel de instituție responsabilă de promovare și atragere a ISD poate oferi diverse avantaje, de la atragerea companiilor străine, consolidarea legăturilor în amonte dintre companiile transnaționale și firmele locale, încurajarea companiilor să-și dezvolte filiale și să aducă segmente din lanțul de producție cu valoare adăugată mai ridicată în țara gazdă, consolidarea legăturii dintre industrie și universități, dezvoltarea capitalului uman domestic, la utilizarea ISD pentru a promova creșterea economică descentralizată sau generarea unor clustere industriale sectoriale. Este necesar ca această entitate să acționeze ca un partener în relația cu potențiali investitori și cei existenți pentru a-i ajuta să-și stabilească sau să-și extindă operațiunile și să asigure o prezență mai intensă a României pe piețele internaționale.

FIC salută măsurile luate de Guvernul României pentru îmbunătățirea cadrului administrativ dedicat investițiilor străine și este gata să contribuie prin experiența și cunoștințele membrilor săi la conturarea unei strategii pe termen mediu și lung de atragere și susținere a investițiilor în domenii cheie pentru amplificarea evoluției economice.