News

Press Release

Taxele și impozitele plătite de companiile membre FIC au o contribuție directă semnificativă la susținerea bugetului de stat

România se găsește într-un context economic dificil generat de evoluțiile din piața energiei, de inflație și de instabilitate geopolitică. Consiliul Investitorilor Străini - FIC consideră că provocările bugetare curente trebuie rezolvate printr-o serie de măsuri sustenabile pentru economia României, măsuri ce au ca miză adresarea problemelor curente fără a periclita viitorul economic al țării prin împovărarea excesivă a companiilor, sau prin crearea unei percepții de instabilitate legislativă, descurajând astfel investițiile și reducând avantajele competitive.

Stabilitatea și predictibilitatea regimului fiscal trebuie să fie prioritare pentru autorități în vederea menținerii unui mediu de afaceri puternic și atractiv. Doar în aceste condiții sectorul privat va fi motivat să continue să investească și să asigure locuri de muncă pentru cetățeni. Orice modificare a cadrului fiscal, în lipsa unor studii de impact ori în lipsa unui strâns dialog cu mediul de afaceri, ar putea compromite potențialul de dezvoltare economică, care este în principal bazat pe atragerea investițiilor străine directe.

Așa cum rezultă din cel mai recent Studiu FIC, taxele și impozitele plătite de companiile membre FIC au o contribuție directă semnificativă la susținerea bugetului de stat, la creșterea economică înregistrată în România, cât și la crearea de bunăstare. Rezultatele relevă o imagine detaliată a contribuției majore a companiilor românești mari cu capital străin la bugetul de stat, cel mai important indicator fiind nivelul de colectare a TVA care este cel mai ridicat. Raportul/studiul oferă detalii cu privire la contribuția pe care un eșantion reprezentativ de companii românești cu capital străin o are la realizarea veniturilor fiscale ale bugetului de stat prin taxele plătite.

Posibile măsuri care nu presupun un efort financiar suplimentar al companiilor și care ar susține suplimentarea veniturilor bugetare pot fi mecanisme pentru creșterea conformării voluntare, reducerea evaziunii fiscale, precum și îmbunătățirea colectării prin intermediul digitalizării ANAF. O mai mare determinare pentru absorbția miliardelor de euro aferente PNRR ar asigura continuarea investițiilor în mod accelerat și realizarea reformelor prevăzute - inclusiv reforma fiscală prin creșterea veniturilor colectate de administrația fiscală. Investițiile străine directe pot avea o contribuție semnificativă în creșterea economică și de aceea, reiterăm necesitatea conturării unor măsuri legislative dedicate atragerii de investiții străine, considerând acest domeniu o prioritate pentru perioada următoare.

Câteva dintre concluziile raportului FIC

  • Eșantionul analizat include 44 de companii românești mari cu capital străin, cumulând împreună mai mult de 105.000 de angajați (23 dintre acestea fac parte din top 100 cele mai mari companii din România după cifra de afaceri, iar 6 dintre acestea sunt parte din top 15 bănci ca valoare a activelor).
  • Companiile sunt înregistrate și plătesc taxe în România de mai bine de 25 ani. Investițiile acestora cu valoare adăugată mare încep, în medie, la finalul anilor ’90, ceea ce sugerează că aceste companii au investit pe termen lung în România.
  • Într-un singur an, 2019, investițiile companiilor FIC au acumulat peste 17 miliarde RON, reprezentând 57% din cheltuielilor de capital conform execuției bugetului consolidat la 2019.
  • Cele 44 de corporații membre FIC au virat la bugetul României TVA și accize în valoarea de 30 mld. RON, însemnând 30% din total TVA și accize colectate de stat (97 mld. RON).
  • Companiile analizate au mai făcut plăți de peste 11,3 mld. RON către bugetul României, mai mult de jumătate reprezentând contribuțiile sociale și impozitul pe profit în anul 2019.
  • În 2019, în medie un salariu net al unui angajat din companiile membre FIC, a fost de 5.810 RON pe lună, cu peste 70% față de salariul mediu net pe economie de 3.340 RON.
  • Companiile analizate plătesc la timp atât salariile, cât și contribuțiile angajaților, iar toți angajații primesc salariile și bonusurile pe carduri bancare. Astfel, companiile FIC contribuie la reducerea „economiei subterane” din România.

Dorim să folosim acest prilej să reiterăm deschiderea companiilor membre FIC de a contribui la un dialog constructiv cu autoritățile astfel încât împreună să găsim cele mai potrivite măsuri care să asigure sustenabilitatea și redresarea economică, într-un mod transparent și predictibil.