News

Press Release

Viziunea conducerii Consiliului Investitorilor Străini pentru mandatul 2021 – 2022

Recent, companiile membre ale Consiliului Investitorilor Străini - FIC au ales membrii Consiliului Director, 15 manageri de top profesioniști, care vor prelua conducerea organizației pentru un mandat de un an.

Analizând evoluțiile economice recente și luând în considerare lecțiile și provocările din perioada pandemiei de Covid-19, Consiliul Director este pregătit să își concentreze activitatea pe câțiva piloni strategici identificați ca fiind fundamentali pentru o redresare economică solidă și de lungă durată.

Viziunea noului Consiliu Director se bazează pe următoarele aspecte principale care vor continua să modeleze creșterea durabilă a economiei românești: concluzia principală este că pentru revenirea economică, în primul rând este necesară continuarea campaniei de vaccinare, cu sprijinul mediului privat pentru a remedia daunele sociale și economice cauzate de această criză; o implicare continuă pentru atragerea mai multor investiții străine directe, cu scopul de a obține un efect de dezvoltare multiplicator pentru ecosistemul IMM-urilor din țara noastră; formularea unor recomandări cu privire la politicile  publice cu impact în economie și recomandări privind tranziția verde și cea digitală spre care România se îndreaptă în deceniul 2021 - 2030; și nu în ultimul rând, îmbunătățirea și consolidarea procesului de consultare între autorități și mediul de afaceri, cu obiectivul de a atinge și implementa politici publice solide.

În acest moment, România are, prin mecanismul de redresare și reziliență și prin fondurile UE disponibile din cadrul financiar multianual, instrumentele necesare și oportunitatea de a implementa reforme în diferite domenii cheie care ar putea genera impulsul suplimentar necesar pentru o creștere economică peste media europeană.

Mediul de afaceri reprezentat de FIC va continua să sprijine eforturile autorităților și să fie implicat în campania de vaccinare a populației. Membrii FIC sunt conștienți de faptul că particularitatea acestei crize sanitare îndelungate implică un efort constant pentru a menține virusul la distanță si pentru a asigura funcționarea fără întreruperi a economiei, prin urmare companiile vor continua să deruleze campanii de conștientizare cu privire la avantajele vaccinării ca metodă crucială pentru protejarea angajaților și păstrarea locurilor de muncă.

Având în vedere pierderile considerabile declanșate de pandemie, Consiliul Director al FIC recomandă o abordare preventivă, bazată pe vaccinarea pe scară largă a populației, pentru a evita măsuri rigide restrictive urmate de redeschideri provizorii ale economiei, generând astfel revenire economică de tip stop-start, sau restricții la nivel local, care ar reprezenta un efort bugetar suplimentar pentru economia României, așa cum a fost cazul până acum.

FIC încorporează aceste elemente cheie în viziunea sa de lucru pentru mandatul 2021 - 2022, cu convingerea fermă că perioada viitoare are potențialul de a asigura o redresare durabilă a economiei, atâta timp cât fiecare actor va acționa în mod responsabil și își va aduce contribuția.