Într-un context economic dificil generat de evoluțiile din piața energiei, de inflație și de instabilitate geopolitică, mediul economic are nevoie de măsuri de susținere a companiilor și a intiațivelor private. Propunerea legislativă cu privire la introducerea unor cotizații obligatorii pentru actorii economici afectează principiile de piață, precum și îngrădește principiul de liberă asociere. Introducerea unui astfel de cadru va avea ca rezultat afectarea competitivității companiilor românești, prin o nouă povară fiscală, dar și birocratică.

Atât la nivel european, cât și național se au în vedere măsuri pentru sprijinirea mediul de afaceri astfel încât companiile să își poată continua activitatea care în final contribuie la bugetul de stat și crează locuri de muncă. Parlamentul, alături de Guvern trebuie să încurajeze dezvoltarea economiei prin măsuri ce au în vedere direcțiile europene de simplificare și digitalizare a oricărui proces administrativ și cu atât mai mult evitarea dublării cu procese deja existente.

Totodată, este necesar ca mediul asociativ să nu fie îngrădit prin prevederi ce ar putea crea dezechilibre între diversele forme ale acestuia. Trebuie protejată și stimulată competitivitatea prin valoarea adăugată și beneficiile pe care o organizație le aduce membrilor săi, iar astfel companiile vor susține în mod voluntar formele asociative pe care le consideră reprezentative.